Program 

 
UWAGA!
Ze względów organizacyjnych (niezależnych od organizatora) nastąpiła zmiana terminu 
7 PolSpoKo 2016

15.04.2016 - Piątek
18.00 - 19.00 - Koncert Inauguracyjny
19.15 - 21.00 - Próby akustyczne

16.04.2016 - Sobota
7.00 - 8.50 - Próby akustyczne
9.00 - 9.10 - Uroczyste rozpoczęcie 7 PolSpoKo
9.15 - 13.00 - Przesłuchania konkursowe - kat. I i II
14.00 - 16.30 - Przesłuchania konkursowe - kat. III
17.00 - 17.50 - Koncert

Regulamin


1. Organizator:   Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu,

2. Cel Polskich Spotkań Kontrabasowych to prezentacja, popularyzacja i zachęcanie do rozwijania umiejętności muzycznych dzieci i młodych. Polskie Spotkania Kontrabasowe 2016 używają skróconej nazwy: „7 PolSpoKo Mielec 2016”, oraz zastrzeżonego (jak wyżej) Logo.

3. Polskie Spotkania Kontrabasowe stwarzają możliwość: słuchania na żywo muzyki kontrabasowej, oraz wysłuchania podpowiedzi i uwag doświadczonych pedagogów (koncerty, warsztaty, seminaria)...

Formularz zgłoszeniowy 


Formularz zgłoszeniowy jest prostym, przejrzystym systemem, dzięki któremu istnieje możliwość zgłoszenia się online do rywalizacji konkursowej w 7 PolSpoKo. Zgłoszenie należy nadsyłać do dnia 01 kwietnia 2016 roku, bezpośrednio na formularzu umieszczonym na stronie.

Historia 


Pierwsza tego typu impreza dla kontrabasistów – uczniów  najmłodszych – uczących się grać na kontrabasie odbyła się 5 kwietnia 2003 roku pod nazwą I MIELECKIE SPOTKANIA KONTRABASOWE.Jej głównym założeniem było: prezentacja i popularyzacja muzyki kontrabasowej uczniów szkół muzycznych I – go stopnia, oraz wspieranie nauczycieli – kontrabasistów pragnących promować ten piękny, choć nie zawsze doceniany instrument wśród młodych ludzi. Uczestnikami byli uczniowie – soliści, lub uczniowie z własnym akompaniatorem. Repertuar był dowolny. Każdy uczestnik wykonywał program nie przekraczający 8 minut. Z opinii uczestników odnosiło się wrażenie, że I Mieleckie Spotkania Kontrabasowe są znakomitą tego typu imprezą, jedną z nielicznych stwarzającą możliwości zaprezentowania nie tylko solowego brzmienia kontrabasu, ale przede wszystkim pokazania umiejętności muzycznych nabytych przez uczniów w początkowym etapie nauczania na tym instrumencie. Te spotkania miały charakter konkursu, ale nie przyznawano wówczas miejsc, lecz jedynie uhonorowano wyróżnieniami  najlepsze prezentacje.

Kontakt PSM

Ul. Kościuszki 10

39-300 Mielec

NIP 817-10-70-856

Tel./Fax.: (17) 586 29 76

Mail: sekretariat@psm.mielec.pl 

Mapa

Kontakt PolSpoKo

Mail: kontakt@spotkaniakontrabasowe.pl

Tel.: 606 783 988

 Copyright © 2015 Polskie Spotkania Kontrabasowe