Koszty akredytacji dla studentów wynosi: 100 zł od solisty

Wpisowe powinno być wpłacone na konto: Rada Rodziców przy PSM w Mielcu
Bank Spółdzielczy 95 9183 0005 2001 0000 3681 0002
z dopiskiem: X PolSpoKo

 cea logo    psm logo2