1. Organizator: Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie
Współorganizator: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu

2. Cel Polskich Spotkań Kontrabasowych to prezentacja, popularyzacja i zachęta do rozwijania umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży w zakresie gry na kontrabasie.

3. Polskie Spotkania Kontrabasowe 2020 używają skróconej nazwy: „IX PolSpoKo - Mielec 2020”, oraz zastrzeżonego (jak wyżej) logo.

4. Polskie Spotkania Kontrabasowe stwarzają możliwość prezentacji osiągnięć na poszczególnych etapach nauczania, otrzymania informacji zwrotnej, opinii i uwag doświadczonych pedagogów. Są również obszarem prezentacji i porównania umiejętności muzycznych nabytych przez uczniów w początkowym etapie nauczania gry na kontrabasie, oraz uczniów i studentów z zaawansowanym doświadczeniem estradowym.

5. W roku 2020 ze względu na sytuację pandemiczną Polskie Spotkania Kontrabasowe zorganizowane będą w formie online. Uczestnicy będą mieli możliwość prezentacji swoich umiejętności w ramach konkursu dla poszczególnych kategorii oraz mogą uczestniczyć w pozostałych wydarzeniach towarzyszących (seminaria/warsztaty/koncerty), transmitowanych zgodnie z ramowym programem spotkań na YouTube, Facebooku oraz stronie internetowej PolSpoKo.

6. W IX PolSpoKo - Mielec 2020 uczestniczyć mogą kontrabasiści - soliści z towarzyszeniem fortepianu.

7. Organizatorzy nie zapewniają akompaniatora.

8. Program merytoryczny konkursu:

 • Kat. I (soliści do lat 9) - dwa utwory spełniające wymagania programowe danej klasy: do 4 min.
 • Kat. II (soliści do lat 12) - dwa utwory spełniające wymagania programowe danej klasy: do 6 min.
 • Kat. III (soliści do lat 15) - dwa utwory spełniające wymagania programowe danej klasy: do 8 min.
 • Kat. IV (soliści do lat 18) - sonata (dwie kontrastujące części) i utwór dowolny - oprócz koncertu: do 12 min.
 • Kat. V (soliści do lat 21) - sonata (dwie kontrastujące części), utwór wirtuozowski lub kantylenowy - oprócz koncertu (napisany w oryginale lub transkrypcja na kontrabas): do 15 min.

9. IX Polskie Spotkania Kontrabasowe odbędą się w dniach 3, 4, 5 grudnia 2020 roku.

10. We wszystkich kategoriach obowiązuje wykonanie programu z pamięci.

11. W podziale na kategorie wiekowe obowiązuje: data urodzin w danym roku kalendarzowym.

12. Ważnym przesłaniem „spotkań” jest zauważanie wyróżniających się uczniów, otoczenie ich opieką promocyjną oraz poszukiwanie stałej możliwości współpracy z ich pedagogami.

13. Jednoetapowy konkurs jest jednym ze stałych elementów PolSpoKo, w którym kolejność występów wyznacza litera alfabetu: „M”, od nazwy miasta MIELEC.

14. Zasady realizacji nagrań na konkurs:

 • Film z nagraniem nie powinien przekraczać ram czasowych wyznaczonych dla poszczególnych kategorii,
 • Nagranie materiału konkursowego powinno być zrealizowane w całości z jednej kamery w orientacji poziomej, nie dopuszcza się jakiejkolwiek ingerencji w nagrany materiał, dogrywania fragmentów czy korekcji dźwięku,
 • Rozmiar przesyłanego materiału nie powinien przekroczyć 400 mb,
 • Formaty/rozszerzenia wideo obsługiwane przez formularz elektroniczny to mp4, mov, avi,
 • Preferowana rozdzielczość wideo, dzięki której uzyskanie odpowiedniej wielkości pliku nie powinno być problemem to 720p (1280 x 720),
 • Minimalna akceptowana rozdzielczość, która jest warunkiem akceptacji zgłoszenia to 480p (854 x 480),
 • Nagrania należy przesłać za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.spotkaniakontrabasowe.pl, w terminie nieprzekraczającym:
  • dla kat. I-III dnia 20 listopada 2020,
  • dla kat. IV-V dnia 27 listopada 2020.

15. Celem wyróżnienia najlepszych prezentacji organizatorzy powołują komisję.

16. Komisja pracuje na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez CEA i dostępnego na stronie PolSpoKo.

17. Skład komisji zatwierdza Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej.

18. Decyzje komisji są ostateczne i niepodważalne.

19. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a laureaci I, II i III miejsca oraz inni wyróżnieni otrzymają nagrody finansowe lub rzeczowe, a także pamiątkowe upominki.

20. Wyniki konkursu umieszczane są na stronie Internetowej PoSpoKo.

21. Koncerty, warsztaty, seminaria metodyczne i przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności; będą dostępne na YouTube, Facebooku oraz stronie internetowej PolSpoKo.

22. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publicznej prezentacji: nagrań radiowych i telewizyjnych podczas trwania PolSpoKo bez dodatkowego wynagrodzenia dla uczestników, a także do: relacji foto, audio i video na stronie Internetowej www.spotkaniakontrabasowe.pl oraz mediach społecznościowych PolSpoKo, a także mediach lokalnych.

23. Częstotliwość organizacji Polskich Spotkań Kontrabasowych w Mielcu przewidywana jest co 2 lata.

 cea logo    psm logo2
Copyright © 2020 Polskie Spotkania Kontrabasowe - Projekt strony: Konrad Sosiński