1. Komisja oceniająca konkurs odbywający się w dniach 3, 4, 5 grudnia 2020 roku w ramach IX Polskich Spotkań Kontrabasowych - Mielec 2020 przestrzega Zasad organizacji ustalonych przez Centrum Edukacji Artystycznej.

2. Każdy z powołanych członków Komisji oceniającej słucha i ocenia każdego uczestnika indywidualnie.

3. Członkowie komisji konkursowej nie mogą wystawić do konkursu swoich uczniów/studentów.

4. Organizator udostępnia Komisji nagrania konkursowe w dniach od 27.11.2020 do 01.12.2020 roku.

5. Każdy z członków komisji przesyła punktację danego uczestnika konkursu na adres współorganizatora. Punkty są sumowane, a wyniki konkursu podane będą do publicznej wiadomości podczas finałowej gali rozstrzygnięcia konkursu:

 • 04.12.2020 kategorie I-II-III
 • 05.12.2020 kategorie IV-V

6. Komisja oceniająca może wskazać laureatów I, II i III miejsca oraz wskazać wyróżniających się uczniów oraz wyróżnić nauczycieli prowadzących i pianistów - akompaniatorów.

7. Komisja oceniając występ uczestnika/studenta bierze pod uwagę m. in.:

 • dobór repertuaru do umiejętności;
 • stronę artystyczną prezentacji i predyspozycje estradowe;
 • intonację i jakość brzmienia (należy zadbać o jakość nagrania, by komisja mogła skupić się jakości dźwięku, ocenić technikę gry, współpracę z pianistą czy zachowanie na scenie);
 • interpretację i stylowość prezentacji programu;
 • znajomość formy utworu i umiejętność jej realizacji.

8. Uczestnicy konkursu oceniani są wg skali od 1 do 25 punktów.

9. Jury może przyznać dla uczestnika konkursu, który uzyskał maksymalną ilość 25 punktów - Grand Prix, jako specjalną nagrodę dla najlepszego uczestnika konkursu.

10. Jury przyznaje kolejne miejsca i wyróżnienia wg następującego podziału punków:

 • I miejsce: 24,66 – 23,00 pkt,
 • II miejsce: 22,66 – 22,00 pkt,
 • III miejsce: 21,66 – 21,00 pkt,
 • Wyróżnienia 20,66 – 20,00 pkt.

11. JURY w poszczególnych kategoriach wiekowych może nie przyznać danego miejsca lub wyróżnienia.

12. Do oceny punktowej dołączona jest krótka informacja uzasadniająca i ewentualne merytoryczne uwagi członków komisji oceniającej każdego uczestnika.

13. Członkowie jury wypełniają indywidualną kartę punktacyjną każdego uczestnika i przesyłają ją do organizatora.

14. Punktacja indywidualna przenoszona jest przez sekretarza konkursu na zbiorczą kartę punktacyjną.

15. Na podstawie zbiorczej karty punktacyjnej przewodniczący JURY sporządza protokół konkursu.

16. Protokół konkursu zawiera:

 • ocenę poziomu wykonawczego uczniów;
 • ogólne wskazania merytoryczne dotyczące przesłuchań konkursowych;
 • wykaz laureatów i miejsc pozostałych uczestników;
 • wykaz wyróżnionych nauczycieli i pianistów – akompaniatorów;
 • uwagi dotyczące strony organizacyjnej całości imprezy.

17. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplom uczestnika, a laureaci i wyróżnieni uczniowie nagrody zgodne z zasadami zatwierdzonymi przez CEA. Wyróżnieni nauczyciele otrzymują: dyplom "za wyróżniające przygotowanie ucznia/studenta", a wyróżnieni pianiści - akompaniatorzy otrzymują: dyplom "za wyróżniający akompaniament".

18. Protokół sporządzony przez przewodniczącego JURY zostaje dołączony do całościowego Sprawozdania imprezy sporządzanego przez Współorganizatora;

19. Sprawozdanie zostanie przekazane do Organizatora (Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie) i Wizytatora Regionalnego w Rzeszowie.

 cea logo    psm logo2
Copyright © 2020 Polskie Spotkania Kontrabasowe - Projekt strony: Konrad Sosiński