1. Organizator: Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie,
Współorganizator: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu,

2. Cel Polskich Spotkań Kontrabasowych to prezentacja, popularyzacja i zachęta do rozwijania umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży w zakresie gry na kontrabasie,

3. Polskie Spotkania Kontrabasowe 2024 używają skróconej nazwy: „XI PolSpoKo-Mielec 2024”, oraz zastrzeżonego (jak wyżej) Logo,

4. Polskie Spotkania Kontrabasowe stwarzają możliwość słuchania na żywo muzyki kontrabasowej, spotkania doświadczonych pedagogów oraz wysłuchania ich opinii i uwag (koncerty, warsztaty, seminaria). Są również obszarem prezentacji i porównania umiejętności muzycznych nabytych przez uczniów w początkowym etapie nauczania gry na kontrabasie, oraz uczniów i studentów z zaawansowanym doświadczeniem estradowym,

5. W XI PolSpoKo - Mielec 2024 uczestniczyć mogą kontrabasiści - soliści z towarzyszeniem fortepianu,

6. Organizatorzy nie zapewniają akompaniatora,

7. Program merytoryczny konkursu:

 • (soliści do lat 9) Kat. I - dwa utwory spełniające wymagania programowe danej klasy: do 5 min.
 • (soliści do lat 12) Kat. II - dwa utwory spełniające wymagania programowe danej klasy: do 7 min.
 • (soliści do lat 15) Kat. III - etiuda i (1, lub 2) utwory spełniające wymagania programowe danej klasy: do 9 min.
 • (soliści do lat 18) Kat. IV - etiuda, sonata (dwie kontrastujące części) i utwór dowolny - oprócz koncertu: do 15 min.
 • (soliści do lat 21) Kat. V - etiuda (z uwzględnieniem pozycji kciukowej), sonata (dwie kontrastujące części), utwór wirtuozowski lub kantylenowy - oprócz koncertu (napisany w oryginale lub transkrypcja utworu na kontrabas): do 20 min.

8. XI Polskie Spotkania Kontrabasowe odbędą się w dniach 18, 19, 20 kwietnia 2024 roku,

9. We wszystkich kategoriach obowiązuje wykonanie programu z pamięci,

10. W podziale na kategorie wiekowe obowiązuje: data urodzin w danym roku kalendarzowym,

11. Ważnym przesłaniem „spotkań” jest zauważanie wyróżniających się uczniów, otoczenie ich opieką promocyjną oraz poszukiwanie stałej możliwości współpracy z ich pedagogami,

12. Jednoetapowy konkurs jest jednym ze stałych elementów PolSpoKo, w którym kolejność występów wyznacza litera alfabetu: „M”, od nazwy miasta MIELEC,

13. Laureaci I miejsca lub nagrody Grand Prix z poprzedniej edycji PolSpoKo nawet jeśli przynależą wiekiem do tej samej kategorii wiekowej - kwalifikowani są do kategorii wyższej,

14. Jeśli dany uczestnik był w poprzedniej edycji Laureatem I miejsca lub nagrody Grand Prix w kategorii najwyższej to nie może być kolejny raz uczestnikiem tej samej kategorii (nie może brać udziału w konkursie),

15. Celem wyróżnienia najlepszych prezentacji organizatorzy powołują komisję,

16. Komisja pracuje na podstawie regulaminu dostępnego na stronie PolSpoKo,

17. Skład komisji zatwierdza Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej,

18. Decyzje komisji są ostateczne i niepodważalne,

19. Uczniowie lub studenci Jurora nie mogą brać czynnego udziału w konkursie,

20. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a laureaci I, II i III miejsca oraz inni wyróżnieni otrzymają nagrody finansowe lub rzeczowe, a także pamiątkowe upominki,

21. Laureat konkursu (tj. uczestnik, który otrzymał pierwsze, drugie lub trzecie miejsce) przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, którego organizatorem jest Centrum Edukacji Artystycznej uzyskuje następujące uprawnienia:

 • na podstawie art. 44zh ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych artystycznych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną, a w przypadku, gdy ocena z tych zajęć ustalana jest w trybie egzaminu promocyjnego lub końcowego, zwolniony jest jednocześnie z tego egzaminu,
 • na podstawie art. 132 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, otrzymuje pierwszeństwo w rekrutacji do publicznej szkoły ponadpodstawowej,

22. Finalista konkursu organizowanego przez Centrum Edukacji Artystycznej (tj. uczestnik, który otrzymał wyróżnienie) otrzymuje uprawnienia, o których jest mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – dotyczących przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów podczas postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych,

23. Wyniki konkursu umieszczane są na stronie Internetowej PoSpoKo,

24. Koncerty, warsztaty, seminaria metodyczne i przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności,

25. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do: nagrań radiowych i telewizyjnych podczas trwania PolSpoKo bez dodatkowego wynagrodzenia dla uczestników, a także do: relacji foto, audio i video na stronie Internetowej www.spotkaniakontrabasowe.pl i innych mediach. Organizatorzy zezwalają również na dokonywanie nagrań prywatnych w Sali Królewskiej w trakcie trwania całości imprezy,

26. Częstotliwość organizacji Polskich Spotkań Kontrabasowych w Mielcu przewidywana jest co 2 lata.

 


 

W trybie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

Współadministratorami przetwarzanych danych osobowych są:

 1. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu,
  ul. Kościuszki 10, 39-300 Mielec, reprezentowana przez dyrektora.
  Kontakt: tel. 17 586 29 76, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Inspektor Ochrony Danych Osobowych: https://www.psm.mielec.pl/index.php/ochrona-danych
  jest administratorem wszystkich danych osobowych niezbędnych w zakresie przygotowania i przeprowadzenia niniejszego konkursu.
 2. Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie,
  ul. Mikołaja Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa, reprezentowane przez dyrektora.
  Kontakt: tel. 224210621, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Inspektor Ochrony Danych Osobowych: https://cea-art.pl/pracownicy-cea/
  jest administratorem wszystkich danych osobowych niezbędnych do zrealizowania zadań organizatora konkursu określonych przepisami prawa1 w tym wynikających ze sprawozdawczości wykonawcy wobec organizatora.

Pozostałe prawa przysługujące osobie dostępne na:
https://cea-art.pl/ochrona-danych-osobowych/

1 Ustawa z dnia 07 września 1991r. o Systemie Oświaty (Dz. U. 2020, poz. 1327), Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz.U. 2019 poz. 2328) ze zm.