1. Organizator:   Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie,
Współorganizator: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu,

2. Cel Polskich Spotkań Kontrabasowych to prezentacja, popularyzacja i zachęta do rozwijania umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży w zakresie gry na kontrabasie,

3. Polskie Spotkania Kontrabasowe 2022 używają skróconej nazwy: „X PolSpoKo - Mielec 2022” oraz zastrzeżonego (jak wyżej) logo,

4. Polskie Spotkania Kontrabasowe stwarzają możliwość słuchania muzyki kontrabasowej. Są również obszarem prezentacji i porównania umiejętności muzycznych nabytych przez uczniów w początkowym etapie nauczania gry na kontrabasie, oraz uczniów i studentów z zaawansowanym doświadczeniem estradowym,

5. W X PolSpoKo - Mielec 2022 uczestniczyć mogą kontrabasiści - soliści z towarzyszeniem fortepianu,

6. Organizatorzy nie zapewniają akompaniatora,

7. Program merytoryczny konkursu:

 • Kategoria I (soliści do lat 9) - dwa utwory spełniające wymagania programowe danej klasy: do 5 min,
 • Kategoria II (soliści do lat 12) - dwa utwory spełniające wymagania programowe danej klasy: do 7 min,
 • Kategoria III (soliści do lat 15) - etiuda i (1, lub 2) utwory spełniające wymagania programowe danej klasy: do 9 min,
 • Kategoria IV (soliści do lat 18) - etiuda, sonata (dwie kontrastujące części) i utwór dowolny - oprócz koncertu: do 13 min,
 • Kategoria V (soliści do lat 21) - etiuda (z uwzględnieniem pozycji kciukowej), sonata (dwie kontrastujące części), utwór wirtuozowski lub kantylenowy - oprócz koncertu (napisany w oryginale lub transkrypcja na kontrabas): do 17 min,

8. X Polskie Spotkania Kontrabasowe odbędą się w dniach 7,8,9 kwietnia 2022 roku,

9. We wszystkich kategoriach obowiązujewykonanie programu z pamięci,

10. W podziale na kategorie wiekowe obowiązuje: data urodzin w danym roku kalendarzowym,

11. Ważnym przesłaniem „spotkań” jest zauważanie wyróżniających się uczniów, otoczenie ich opieką promocyjną oraz poszukiwanie stałej możliwości współpracy z ich pedagogami,

12. Jednoetapowy konkurs jest jednym ze stałych elementów PolSpoKo, w którym kolejność występów wyznacza litera alfabetu: „M”, od nazwy miasta MIELEC,

13. Laureaci I miejsca z poprzedniej edycji PolSpoKo nawet jeśli przynależą wiekiem do tej samej kategorii wiekowej - kwalifikowani są do kategorii wyższej,

14. Zasady realizacji nagrań na konkurs:

 • Film z nagraniem nie powinien przekraczać ram czasowych wyznaczonych dla poszczególnych kategorii;
 • Nagranie materiału konkursowego powinno być zrealizowane w całości z jednej kamery w orientacji poziomej, nie dopuszcza się jakiejkolwiek ingerencji w nagrany materiał, dogrywania fragmentów czy korekcji dźwięku;
 • Wykonawca na początku nagrania musi się przedstawić:
  • imię i nazwisko
  • miejscowość
 • Sugerowane formaty/rozszerzenia pliku wideo to: mp4, mov lub avi;
 • Preferowana rozdzielczość wideo to: 1080p (1920x1080);
 • Minimalna akceptowana rozdzielczość, która jest warunkiem akceptacji zgłoszenia to: 480p (854 x 480),
 • Link do nagrania umieszczonego na zewnętrznym dysku internetowym (np. Dysk Google, OneDrive, iCloud) lub serwisie transferu danych (np. WeTransfer, pCloud) należy wprowadzić we wskazanym miejscu formularza elektronicznego dostępnego na stronie: www.spotkaniakontrabasowe.pl, w terminie nieprzekraczającym 31 marca 2022 roku.

15. Jeśli dany uczestnik był w poprzedniej edycji Laureatem I miejsca w kategorii najwyższej to nie może być kolejny raz uczestnikiem tej samej kategorii (nie może brać udziału w konkursie),

16. Celem wyróżnienia najlepszych prezentacji organizatorzy powołują komisję,

17. Komisja pracuje na podstawie regulaminu dostępnego na stronie PolSpoKo,

18. Skład komisji zatwierdza Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej,

19. Decyzje komisji są ostateczne i niepodważalne,

20. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a laureaci I, II i III miejsca oraz inni wyróżnieni otrzymają nagrody finansowe lub rzeczowe, a także pamiątkowe upominki,

21. Laureat konkursu, którego organizatorem jest Centrum Edukacji Artystycznej otrzymuje uprawnienia, o których jest mowa w:

 • art. 44zh ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (zwolnienie z egzaminu promocyjnego w szkole artystycznej z najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną),
 • 132 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (przyjmowanie w pierwszej kolejności do szkół ponadpodstawowych),
 • lub przepisach wydanych na podstawie art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów podczas postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych).

22. Wyniki konkursu umieszczane są na stronie Internetowej PolSpoKo,

23. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do: nagrań radiowych i telewizyjnych podczas trwania PolSpoKo bez dodatkowego wynagrodzenia dla uczestników, a także do: relacji foto, audio i wideo na stronie Internetowej spotkaniakontrabasowe.pl i innych mediach. Organizatorzy zezwalają również na dokonywanie nagrań prywatnych w Sali Królewskiej w trakcie trwania całości imprezy,

24. Częstotliwość organizacji Polskich Spotkań Kontrabasowych w Mielcu przewidywana jest co 2 lata.

 


 

W trybie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UEL2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

Współadministratorami przetwarzanych danych osobowych są:

 1. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu, 
  ul. Kościuszki 10, 39 - 300 Mielec, reprezentowana przez dyrektora. 
  Kontakt: tel. 17 586 29 76,  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Inspektor Ochrony Danych Osobowych: https://www.psm.mielec.pl/index.php/ochrona-danych jest administratorem wszystkich danych osobowych niezbędnych w zakresie przygotowania i przeprowadzenia niniejszego konkursu.
 2. Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, 
  ul. Mikołaja Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa, reprezentowane przez dyrektora.
  Kontakt: tel. 224 210 621, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
  Inspektor Ochrony Danych Osobowych: https://cea-art.pl/pracownicy-cea/ jest administratorem wszystkich danych osobowych niezbędnych do zrealizowania zadań organizatora konkursu określonych przepisami prawa[1] w tym wynikających ze sprawozdawczości wykonawcy wobec organizatora.

Pozostałe prawa przysługujące osobie dostępne na: https://cea-art.pl/ochrona-danych-osobowych/.

 

[1] Ustawa z dnia 07 września 1991r. o Systemie Oświaty (Dz. U. 2020, poz. 1327), Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz.U. 2019 poz. 2328) ze zm.

 cea logo    psm logo2