1. Komisja oceniająca konkurs odbywający się w dniach 7,8,9 kwietnia 2022 roku w ramach X Polskich Spotkań Kontrabasowych - Mielec 2022 przestrzega zasad organizacji ustalonych przez Centrum Edukacji Artystycznej,

2. Komisja oceniająca słucha i ocenia każdego uczestnika w pełnym składzie,

3. Komisja oceniająca może wskazać laureatów I, II i III miejsca oraz wskazać wyróżniających się uczniów oraz wyróżnić nauczycieli prowadzących i pianistów - akompaniatorów,

4. Komisja oceniając występ uczestnika/studenta bierze pod uwagę m. in.:

 • dobór repertuaru do umiejętności,
 • stronę artystyczną prezentacji i predyspozycje estradowe,
 • intonację i jakość brzmienia,
 • interpretację i stylowość prezentacji programu,
 • znajomość formy utworu i umiejętność jej realizacji,

5. Uczestnicy konkursu oceniani są wg skali od 1 do 25 punktów,

6. Jury może przyznać dla uczestnika konkursu, który uzyskał maksymalną ilość 25 punktów - Grand Prix, jako specjalną nagrodę dla najlepszego uczestnika konkursu,

7. Jury przyznaje kolejne miejsca i wyróżnienia wg następującego podziału punków:

 • I miejsce: 24,66 – 23,00 pkt,
 • II miejsce: 22,66 – 22,00 pkt,
 • III miejsce: 21,66 – 21,00 pkt,
 • Wyróżnienia: 20,66 – 20,00 pkt,

8. Jury w poszczególnych kategoriach wiekowych może nie przyznać danego miejsca lub wyróżnienia,

9. Do oceny punktowej dołączona jest krótka informacja uzasadniająca i ewentualne merytoryczne uwagi członków komisji oceniającej każdego uczestnika,

10. Członkowie jury wypełniają indywidualną kartę punktacyjną każdego uczestnika,

11. Punktacja indywidualna przenoszona jest przez sekretarz konkursu na zbiorczą kartę punktacyjną,

12. Na podstawie zbiorczej karty punktacyjnej przewodniczący JURY sporządza protokół konkursu,

13. Protokół konkursu zawiera:

 • ocenę poziomu wykonawczego uczniów,
 • ogólne wskazania merytoryczne dotyczące przesłuchań konkursowych,
 • wykaz laureatów i miejsc pozostałych uczestników,
 • wykaz wyróżnionych nauczycieli i pianistów – akompaniatorów,
 • uwagi dotyczące strony organizacyjnej całości imprezy,

14. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplom uczestnika, a laureaci i wyróżnieni uczniowie nagrody zgodne z zasadami zatwierdzonymi przez CEA. Wyróżnieni nauczyciele otrzymują: dyplom "za wyróżniające przygotowanie ucznia/studenta", a pianiści - akompaniatorzy otrzymują: dyplom "za wyróżniający akompaniament".

15. Protokół sporządzony przez przewodniczącego JURY zostaje dołączony do całościowego Sprawozdania imprezy sporządzanego przez Współorganizatora;

16. Sprawozdanie zostanie przekazane do Organizatora (Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie) i Wizytatora Regionalnego w Rzeszowie.

 cea logo    psm logo2