2003     2005     2006     2008     2010     2012     2014     2016

 

2003

Pierwsza tego typu impreza dla kontrabasistów – uczniów  najmłodszych – uczących się grać na kontrabasie odbyła się 5 kwietnia 2003 roku pod nazwą I MIELECKIE SPOTKANIA KONTRABASOWE.     Jej głównym założeniem było:  prezentacja i popularyzacja muzyki kontrabasowej uczniów szkół muzycznych I – go stopnia, oraz wspieranie nauczycieli – kontrabasistów pragnących promować ten piękny, choć nie zawsze doceniany instrument wśród młodych ludzi. Uczestnikami  byli uczniowie – soliści,  lub uczniowie z własnym akompaniatorem. Repertuar był dowolny. Każdy uczestnik wykonywał program nie przekraczający 8 minut. Z opinii uczestników odnosiło się wrażenie, że I Mieleckie Spotkania Kontrabasowe są znakomitą tego typu imprezą, jedną z nielicznych stwarzającą możliwości zaprezentowania  nie tylko   solowego brzmienia  kontrabasu, ale przede wszystkim pokazania umiejętności muzycznych nabytych przez uczniów w początkowym etapie nauczania na tym instrumencie. Te spotkania miały charakter konkursu, ale nie przyznawano wówczas miejsc, lecz jedynie uhonorowano wyróżnieniami  najlepsze prezentacje. Powołano do tego celu komisję, której przewodniczył prof. Tadeusz Górny z Akademii Muzycznej we Wrocławiu. W pracach komisji uczestniczyli również: mgr Krzysztof Krawczyk z Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie, oraz mgr Andrzej Rusinowski z Zespołu Szkół Muzycznych w Przemyślu. Zamierzeniem organizatorów było rozwijanie i cykliczne kontynuowanie tego typu imprezy w przyszłości – co dwa lata. W zamyśle organizatorów było także to, aby w każdej kolejnej edycji „SPOTKAŃ KONTRABASOWYCH” w Mielcu przewodniczącym JURY była inna osoba – wykładowca Akademii Muzycznej (w miarę możliwości organizacyjnych i finansowych – ze wskazaniem na osobę z tytułem profesorskim). Repertuar wówczas był dowolny do 8 minut, a zaproszeni na I Mieleckie Spotkania Kontrabasowe byli uczniowie szkół muzycznych I – stopnia celem prezentacji i popularyzacji muzyki kontrabasowej szerokiej publiczności. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a dla wyróżnionych czekały nagrody rzeczowe. Po przesłuchaniach uczniowie i nauczyciele mieli okazję spotkać się z prof. Tadeuszem Górnym, który poprowadził Seminarium Metodyczne w którym m.  in. poruszył kwestie ustawienia aparatu gry w początkowym etapie nauczania na kontrabasie, jak również wiele innych ciekawych i ważnych aspektów początkowej, jak i zaawansowanej nauki gry na tym pięknym instrumencie. Następnie nauczyciele i uczniowie mieli okazję do zadawania pytań związanych z wszelkimi problemami pojawiającymi się w pierwszych latach nauki gry na kontrabasie, na które prof. Tadeusz Górny cierpliwie interesująco i wyczerpująco odpowiadał. Na I MSK zaszczytem było gościć uczniów, nauczycieli i rodziców z następujących miast: Bytom, Dębica, Kędzierzyn Koźle, Lublin, Łódź, Mielec, Przemyśl, Sosnowiec, Tarnów, Zamość. W mieście takim jak Mielec, gdzie nie było do tej pory tradycji uczenia gry na kontrabasie w szkole muzycznej, czy też prezentowania jakiejkolwiek muzyki kontrabasowej dla szerokiej publiczności,  dlatego też w miejscowej prasie pojawiły się wstępne artykuły promujące to przedsięwzięcie.

 

2005

Założeniem Mieleckich Spotkań Kontrabasowych miała być cykliczność : co 2 lata. Jednak ze względu na niewielkie zainteresowanie w roku 2005 impreza ta nie odbyła się.

 

2006

Kolejna próba zorganizowania tej imprezy zakończyła się znów sukcesem i była okazją do spotkania się pasjonatów gry na kontrabasie, zobaczenia się ponownie, ale przede wszystkim jak w słowie wstępnym podkreślił Główny Wizytator CEA Krzysztof Szczepaniak  ”…zwrócenia  uwagi na uczniów wyróżniających się i otoczenia ich szczególną opieką, pomocą merytoryczną, ale również promocją tego instrumentu wśród młodzieży…”.  Do imprezy mieleckiej  jako współorganizator dołączyło od 2006 roku Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie,  co podniosło prestiż  przedsięwzięcia i tym samym doceniono działania organizatorów. W tym roku uległa zmianie nazwa i były to II Ogólnopolskie Spotkania Kontrabasowe - Mielec 2006. Oprócz seminarium metodycznego, które poprowadził ad. Waldemar Tamowski (AM Katowice),   wprowadzono zasady występów w ramach konkursu w ramach trzech kategorii wiekowych:

 • soliści do 14 lat
 • soliści do 17 lat
 • zespoły do 17 lat

W pracach Komisji Konkursowej II Ogólnopolskich Spotkań Kontrabasowych_Mielec 2006 uczestniczyli: ad. Waldemar Tamowski – przewodniczący, prof. Czesław Ząbek, mgr Gerard Przybyła. W  II Ogólnopolskich Spotkaniach Kontrabasowych w Mielcu wzięli udział uczniowie   z następujących szkół: ZPSM I st. z Katowice, PSM I i II st. z Mielca, OSM I i II st. z Bytomia, POSM II st. z Katowic, PSM I st. z Dębicy. W sumie zgłosiło się 14 solistów i 1 zespół – kwartet kontrabasowy. Na antenie RADIA RZESZÓW – patrona medialnego mieleckiej imprezy ukazała się godzinna audycja promująca owo przedsięwzięcie. W audycji oprócz wywiadów z członkami Jury i organizatorami  słuchacze mogli usłyszeć obszerne fragmenty utworów kontrabasowych prezentowanych przez młodych , zdolnych kontrabasistów.

 

2008

III Ogólnopolskie Spotkania Kontrabasowe w 2008 roku przyniosły ewaluację regulaminu, oraz wprowadzono koncert inauguracyjny w przeddzień konkursu. W koncercie inauguracyjnych wystąpili znakomici kontrabasiści: Jan Kotula i Krzysztof Firlus. Solistom na fortepianie towarzyszył Antoni Brożek. Po licznych sugestiach uczestników poprzednich spotkań kontrabasowych – Kategorie wiekowe i repertuar przedstawiał się następująco:

 • Kategoria I (soliści, do lat 15) – 1 etiuda, (1, lub 2) utwory dowolne, do 6 minut
 • Kategoria II (soliści, do lat 17) – 1 etiuda, sonata (dwie kontrastujące części), 1 utwór dowolny, do 8 minut
 • Kategoria III (soliści do 20 lat) – 1 etiuda (z uwzględnieniem pozycji kciukowej), sonata (dwie kontrastujące części), 1 utwór wirtuozowski, lub kantylenowy napisany w oryginale na kontrabas, do 10 minut
 • Kategoria IV (zespoły kameralne do lat 17) – repertuar dowolny, do 8 minut
 • Kategoria V (zespoły kameralne do lat 20) – repertuar dowolny, do 10 minut

W pracach Komisji Konkursowej III Ogólnopolskich Spotkań Kontrabasowych_Mielec 2010 uczestniczyli: prof. Czesław Ząbek – przewodniczący, as Jan Kotula, mgr Krzysztof Firlus. (Z przyczyn niezależnych od organizatorów z tej imprezy zaginęły zdjęcia, stąd też pokazane nieliczne fotki są nie najlepszej jakości).

 

2010

W IV Ogólnopolskich Spotkaniach kontrabasowych w 2010 roku wzięło udział najwięcej uczestników ze wszystkich dotychczasowych imprez. Kontynuowana była dobra tradycja z poprzednich “Spotkań”, aby rozpocząć IV OSK Koncertem Muzyki Kontrabasowej. W koncercie inauguracyjnym w dniu 25 kwietnia 201o roku wystąpił znakomity polski solista i kameralista wykładowca AM w Łodzi, prof. AM Grzegorz Wieczorek. Towarzyszył mu na fortepianie Wojciech Wołoszyn. W części konkursowej występy solistów zostały podzielone na następujące kategorie:

 • Kategoria I - soliści do 12 lat
 • Kategoria II - soliści do 15 lat
 • Kategoria III - soliści do 18 lat
 • Kategoria IV - soliści do 21 lat
 • Kategoria V - zespoły kameralne do 17 lat
 • Kategoria VI - zespoły kameralne do 21 lat

W pracach Komisji Konkursowej IV Ogólnopolskich Spotkań Kontrabasowych Mielec 2010 uczestniczyli: prof. AM Grzegorz Wieczorek – przewodniczący, ad. Irena Olkiewicz, as. Jan Kotula. W dniu konkursu Seminarium metodyczne nt. “Sztuka prawidłowej intonacji w świetle rozwoju systemu aplikatury kontrabasowej” poprowadził as. Jan Kotula- wykładowca AM w Katowicach. Wszyscy uczestnicy tradycyjnie otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci specjalne dyplomy,  pamiątkowe nagrody rzeczowe i upominki. Do zobaczenia za 2 lata.

 

2012

W dniach od 26 do 28 kwietnia 2012 roku w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu odbyła się kolejna impreza o dużym zasięgu ogólnopolskim poświęcona popularyzacji i promocji muzyki kontrabasowej. W 2012 roku pod nazwą 5 Polskie Spotkania Kontrabasowe z wdzięcznym logo “5 PolSpoKo” kryło się wiele atrakcji i niespodzianek nie tylko dla kontrabasistów. W pierwszym dniu (26 kwietnia 2012) dla licznie zgromadzonej publiczności w koncercie inauguracyjnym wystąpił kwartet kontrabasowy ACE OF BASS. Drugi dzień (27 kwietnia 2012) już od godz. 9.00 odbywał się konkurs w kategorii I –  najmłodszej (do 12 lat). Wystąpiło 12 solistów. Następnie w kategorii II (do 15 lat) wystąpiło 8 solistów. Od godz. 13.00 odbyły się przesłuchania w kategorii III (do 18 lat) w której wystąpiło również 8 solistów.  W kategorii kameralnej w tym roku w przesłuchaniach wzięło udział tylko 2 zespoły kameralne. Również w  tym dniu w sali kameralnej PSM o godz. 15.00 odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu w kategorii I, II, III i V. Wręczono dyplomy, a dla laureatów pierwszych, drugich, trzecich miejsc, oraz dla wyróżnionych przygotowane były atrakcyjne nagrody. W tym dniu o godz. 16.00 w sali królewskiej PSM odbył się także specjalny  - niezwykły koncert. Wystąpił bowiem znany i niezwykle popularny muzyk z Czech, prof.  Miloslav Gajdos. Na zakończenie tego dnia o godz. 18.00 odbyło się bardzo ciekawe seminarium metodyczne ” Kontrabas – mój wybór! Zagadnienia związane z promocją instrumentu“, które poprowadził dr Jan Kotula. W dniu 28 kwietnia 2012 roku od godz. 9.00 rozpoczęły się przesłuchania konkursowe w kategorii najstarszej – IV (do 21 lat). Wystąpiło aż 21 uczniów i studentów. W tym dniu o godz. 15.00 nastąpiło ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie dyplomów i nagród dla wyróżnionych, jak również podsumowanie całości 5 Polskich Spotkań Kontrabasowych przez przewodniczącego Juru, prof. Andrzeja Mysińskiego. W pracach komisji konkursowej podczas dwudniowego konkursu w ramach 5 Polskich Spotkań Kontrabasowych – Mielec 2012 brali udział: prof Andrzej Mysiński - UMFC Warszawa (przewodniczący) , prof. Czesław Ząbek - AM Kraków, dr hab. Waldemar Tamowski - AM Katowice, dr Irena Olkiewicz - AM Wrocław, dr Jan Kotula - AM Katowice.

 

2014

Już w pierwszym dniu (27.04.2014) na 6 Polskich Spotkaniach Kontrabasowych była okazja do wysłuchania wyjątkowej muzyki w wykonaiu wyjątkowych gości. Na koncercie inauguracyjnym wystąpił jeden najlepszych kontrabasistów młodego pokolenia, wrocławianin Paweł Jabłczyński. Na fortepianie towarzyszyła mu Justyna Skoczek. W drugim dniu (28.04.2014) po Uroczystym otwarciu 6 PolSpoKo przez Głównego Wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej Krzysztofa Szczepaniaka odbył się konkurs dedykowany najmłodszym uczniom w kategorii I (do 12 lat) i w kategorii II (do 15 lat). Frekwencja w tych kategoriach wiekowych przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów. Wystąpiło bowiem aż 29 kontrabasistów. Jury podkreśliło bardzo duży postęp i pomysły dydaktyki kontrabasowej oraz dobry, a w wielu przypadkach nawet bardzo dobry ciekawy i wyrównany poziom. Jury podkreśliło również, że przy takim poziomie i zainteresowaniu małych dzieci instrumentem i coraz lepsze, przemyślane metody dydaktyczne pedagogów dają takie właśnie efekty. Pytanie: Czy uczyć dzieci w tym wieku? właśnie na mieleckim przykładzie zostało trochę zdezawuowane. Również w drugim dniu od godziny 17.00 organizatorzy przygotowali szereg niespodzianek. Jedną z najbardziej atrakcyjnych i efektownych był koncert pomyślany w formie Bajki Muzycznej pt.: "Mamo, Tato… ja chcę grać na kontrabasie” do której napisał słowa i opracował aranżacje muzyczne Ryszard Kusek. W koncercie wystąpili: Jan Kotula – kontrabas, Chilla Quartet (Joanna Zagajewska – I skrzypce, Karolina Wrona – II skrzypce, Paulina Lulek - altówka, Katarzyna Wrona - wiolonczela), oraz Ryszard Kusek – kontrabas, fortepian i Karol Bik – instrumenty perkusyjne). Na koncercie sala wypełniona była po brzegi najmłodszym, ale i także „doświadczonym” pokoleniem kontrabasistów. Na zakończenie w krótkiej niespodziance muzycznej  wystąpił Chilla Quartet wraz z wokalistką, uczestniczką Voice Of Poland Pauliną Lulek. Po koncercie nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników oraz ceremonia wręczenia dyplomów i nagród laureatom w kategorii I (do 12 lat) i II (do 15 lat). Następnie odbyła się prelekcja dla nauczycieli nt. „Dydaktyka w świetle nowych Podstaw Programowych i zmian w szkolnictwie artystycznych” którą poprowadzili prof. Leszek Sokołowski (UMFC Warszawa) oraz dr Jan Kotula (AM Katowice). Moderatorem całości spotkania był dyrektor PSM w Mielcu Ryszard Kusek. Po zakończeniu była możliwość zadawania pytań i wymiany poglądów. Następnie wszyscy zebrani mogli wysłuchać cennych podpowiedzi : „Co robić, by każdy kontrabas brzmiał… dobrze”. Cenne rady można było usłyszeć od przedstawiciela słynnej pracowni lutniczej Emanuela Wilfera Pana Wojciecha Dudkiewicza.  Na koniec dnia organizatorzy zaprosili zarówno uczniów, rodziców i nauczycieli na wspólny poczęstunek kolacyjny. Można było wymienić uwagi z Jurorami, ale i tu muzyka kontrabasowa była również obecna, a to za przyczyną młodych muzyków z bytomskiej szkoły muzycznej. Wystąpiło Trio Kontrabasowe (Grzegorz Marcinowski, Kacper Czarnecki, Adam Kadłubiec). Uczniów przygotował prof. Gerard Przybyła. Trzeci dzień (29.04.2014) to przesłuchania konkursowe najstarszych uczestników mieleckich spotkań: kategoria III (do 18 lat) i kategoria IV (do 21 lat). Ciekawe wykonania i już pojawiające się pierwsze kreacje estradowe zakończyły się o godz. 16.00. O godz. 16.45 nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników w powyższych kategoriach i rozdanie dyplomów laureatom oraz nagród wyróżniającym się uczniom i studentom.

 

2016

W dniach 15,16,17 kwietnia 2016 roku w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu miała miejsce imprezy pod nazwą VII Polskie Spotkania Kontrabasowe. Obecne PolSPoKo zgromadziły uczestników z całej Polski, począwszy od Gdańska, po przez Warszawę, Poznań, Wrocław, Łódź, Kraków, Bytom, Katowice, Sanok, Rzeszów, Stalową Wolę, Tarnów, Mikluszowice, Dębicę, Ropczyce, a na Mielcu kończąc. W roku 2016 ilość zgłoszeń przerosła oczekiwania organizatorów. Po raz pierwszy liczba uczniów i studentów przekroczyła 50-siątkę. W Mieleckiej Sali Królewskiej na głównym wydarzeniu, czyli na konkursie oraz na imprezach towarzyszących gościło w tych dniach blisko 300 osób. Odbyły się dwa różnorodne koncerty. W dniu 15.04.2016 roku wystąpił Silesian Bass Quartet z Katowic (Marcin Bobak, Szymon Ręczmin, Magdalena Maziarz i Piotr Kucharz), a w drugim dniu odbył się Recital niepoważny w wykonaniu: Trio Alka Berkowicza z Rzeszowa. Bohater tych spotkań, czyli kontrabas ukazany był z wielu stron, a jego zastosowanie w muzyce zdaje się nie mieć końca możliwości . Odbyło się też ciekawe seminarium metodyczne prowadzone przez dr Jana Kotulę z Akademii Muzycznej z Katowic (Proces kształcenia początkowego w świetle wykorzystania specjalistycznej literatury dydaktycznej). Cenną inicjatywą była również sponsorowana wspólna kolacja dla wszystkich uczestników. To wspaniała okazja do integracji środowiska muzycznego, wymiany poglądów i cennych rozmów. W konkursie wzięło udział 51 młodych artystów od 9 do 21 lat, którzy przyjechali na to wydarzenie wraz ze swoimi pedagogami i akompaniatorami z całej Polski. Cieszy przyjazd sporej liczby rodziców, jak i sympatyków tego rodzaju muzyki. Na uroczystym koncercie pojawił się również Prezydent Miasta Mielca wraz z gośćmi z Portugali, mieszkańcy Mielca oraz przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Krzysztof Szczepaniak. Jury obradowało w składzie: Prof. Piotr Kurzawa (AM Bydgoszcz), prof., Leszek Sokołowski (UMFC Warszawa/Białystok), dr Jan Kotula (AM Katowice) Warte podkreślenia jest również fakt udało się w tym roku pozyskać dużą ilość cennych nagród, począwszy od nagród finansowych, po przez akcesoria kontrabasowe (smyczki, tunery…) książki, płyty, pendrive i wiele innych gadżetów. Instytucje wspierające tą inicjatywę to: MKiDN, CEA, Prezydent Miasta Mielca, Starosta Powiatu Mieleckiego, PKO Bank Polski, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Hurtownia Muzyczna MAGNUS, portal społecznościowy GRAJNISKO.PL. Jurorzy, wybitni profesorowie, wykładowcy uczelni wyższych, ale i uczestnicy naszych spotkań podkreślili niezwykłe zaangażowanie zespołu ludzi Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu pracujących podczas VII Polskich Spotkań Kontrabasowych. Z tego też tytułu złożyli wyrazy uznania i gratulacje dla organizatorów za sprawną, wzorową logistykę, dbanie o każdego uczestnika, rozplanowanie i przebieg całości imprezy za co wyrażamy serdeczne podziękowanie.

 cea logo    psm logo2